Keresés az oldalon

Tisztelt Szülők! Kedves új hunyadis Diákok!

Beiratkozás személyesen:
2021. június 23-24. 8.00-18.00 óra között az iskola titkárságán.

Az alábbi iratokat szíveskedjenek magukkal hozni

 • A tanuló személyes iratai: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya
 • Az általános iskolai bizonyítvány

Az iskolai nyakkendő árát (női hímzett nyakkendő 1890,-Ft, férfi hímzett nyakkendő 1690,-Ft) a beiratkozás napján fizethetik be a pénztárban.

Adatlap a beiratkozáshoz.

A beiratkozás elektronikus, online formájára
2021. június 15-től
nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül

 

Tájékoztató szülőknek az elektronikus beiratkozásról

A gimnáziumi pótfelvételi eljárással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a jelentkezőket:
A gimnázium 9.b osztályába hirdetett pótfelvételi eljárás folyamán valamennyi férőhelyet betöltöttük. (A 9.ny osztály már a rendes felvételi eljárás során betelt, így oda egyáltalán nem tudtunk felvenni további jelentkezőt.)

További jelentkezőt csak akkor tudunk felvenni, amennyiben megüresedik egy hely valamelyik osztályban.
Abban az esetben is kizárólag 4,0-5,0 tanulmányi átlaggal rendelkező jelentkezőt veszünk fel mindkét osztályba, mert elsősorban az egyetemi, főiskolai tanulmányokra történik a felkészítés.

Szerényiné Sándorházi Anikó
intézményvezető

Tisztelt Szülők, kedves Felvételizők!

A gimnáziumunkba való felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 2021. április 30-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Azok a jelentkezők, akik felvételt nyertek, a mai napon e-mailben értesítést kapnak a felvételről, illetve arról, hogy melyik osztályba nyertek felvételt.

Halászletek, 2021. április 23.

Tisztelt Szülők, kedves Felvételizők!

A szóbeli meghallgatások befejeződtek, így tanulmányi területenként elkészültek az ideiglenes felvételi rangsorok.

Az ideiglenes felvételi jegyzék tartalmazza:

 • az adott tanulmányi területet megjelölő diák oktatási azonosítóját, illetve jeligéjét
 • a jelentkezőnek a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot
 • a felvételi kérelem elutasítását jelző „E” betűt
 • a felvételi eljárás során szerzett összpontszámot.

A felvételi összpontszámot (azaz az elérhető maximális pontokat) az alábbiak szerint számítottuk ki:
- központi írásbeli eredménye: 50 pont
- hozott pontok: 25 pont
- szóbeli eredménye: 25 pont.

0001 - tanulmányi terület / NYEK

0002 - tanulmányi terület

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középiskolai jelentkezések módosítási időszakában nemcsak az iskolák, tanulmányi területek sorrendje módosítható, hanem újabb tanulmányi terület is megjelölhető, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában van lehetőség, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Új iskolát nem lehet feltüntetni.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatal felvételi központjában használt szoftver sajátosságai miatt a középiskolai jelentkezések módosítási időszakában azt a középiskolát célszerű az első helyre, illetve előbbre sorolni, ahová leginkább szeretne bekerülni a felvételiző, függetlenül attól, hogy az adott intézmény „rangsorában” hányadik helyen szerepel. Az előző évek tapasztalatai alapján a férőhelyek számához képest jelentősen hátrébb rangsorolt felvételizők is bejutottak a megjelölt intézmény általuk választott osztályába, hiszen sokan az iskola másik osztályát is megjelölték, illetve az eléjük rangsoroltak közül sokan az intézmények sorrendjében másik iskolát jelöltek meg első helyre.

Tisztelt Szülők!

Azok a tanulók, akik a pótló felvételi vizsga ideje alatt is hatósági karanténban vannak és telefonon megtörtént az egyeztetés, az alábbi linken léphetnek be a Skype felületre a vizsgához:

https://join.skype.com/o2YwsTS5Cw5c

Kérdés, probléma esetén Dr. Szőke Lívia igazgatóhelyettest keressék az alábbi telefonszámon: 30/708-5987

Halásztelek, 2021. március 12.

Szerényiné Sándorházi Anikó

intézményvezető

A 17/2021. (111.5.) EMMI határozat alapján a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola pótnapot szervez azon tanulók részére, aki az általános felvételi eljárás keretében megszervezett szóbeli vizsgán nem tudott megjelenni

 • koronavírus fertőzése vagy
 • mozgásszabadságát korlátozó járványügyi hatósági határozat miatt

és

 • a pótnapon történő részvételét a szóbeli vizsgát szervező intézménynél törvényes képviselője útján, távolmaradása okainak megjelölésével 2021. március 12. napjáig kérelmezi a szerenyinesa@hunyadi-halasztelek.edu.hu e-mail címen.

A pótló vizsgát személyes jelenlét formájában március 16-án 8:30-tól, az érvényes járványügyi szabályoknak, előírásoknak megfelelően szervezi, bonyolítja.

Halásztelek, 2021. március 5.

Szerényiné Sándorházi Anikó

intézményvezető

A jelenleg zajló szóbeli felvételi vizsgákkal kapcsolatban felmerült kérdésként, hogy miként igazolhatják azok a tanulók a szóbeli felvételi vizsgáról való hiányzást, akik ugyan hatósági karanténban vannak, de még nem kapták meg a határozatukat.

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával történt egyeztetés alapján az érintett családok az alábbi e-mail címen kérhetik meg soron kívül határozatukat:

nepegeszszegugy.szigetszentmiklos@pest.gov.hu

Az igazoltan távol maradók számára március 12-én szervezzük a pótló felvételi vizsganapot, a beosztásról és a vizsga részleteiről a honlapon nyújtunk tájékoztatást.

Halásztelek, 2021. március 5.

Szerényiné Sándorházi Anikó

intézményvezető

Kedves Szülők! Kedves Felvételizők!

A csatolt dokumentumban érhető el a szóbeli felvételi beosztása:

Szóbeli felvételi beosztása
1. A vizsgázók az épületben és a várakozó helyiségben nem csoportosulhatnak, az egészségügyi szabályokat kötelesek betartani.

2. Belépéskor kötelező kézfertőtlenítés, a bejáratnál ki vannak helyezve a kézfertőtlenítők.

3. A belépők testhőmérsékletét ellenőrizzük a bejáratnál elhelyezett hőkapu segítségével.

4. A vizsgateremben a jelen lévő személyek között a minimum 1,5 m távolságot tartunk, ez a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja.

5. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárásokat alkalmazzuk a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.

6. A vizsgán közreműködők számára a védőmaszk viselése kötelező.

7. A védőmaszk viselése a vizsgázók számára

 • az épületben való tartózkodás, várakozás ideje alatt kötelező
 • a szóbeli vizsgán a felkészülés ideje alatt ajánlott, de nem kötelező
 • a szóbeli felelet során nem kötelező
8. Emellett az intézményi protokoll betartása mindenki számára kötelező.

A fentiekkel kapcsolatosan az alábbi linken találnak tájékoztatást az Oktatási Hivatal honlapján:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/szobeli_vizsga_biztonsagi_intezkedes

Szerényiné Sándorházi Anikó
intézményvezető

Időpont: augusztus 24-25.
Helyszín: Göd
Indulás: hétfőn 7:00-kor találkozó az iskola bejáratánál.
Érkezés: kedden a délutáni órákban az iskola elé, a tanulók értesítik a pontos idejéről a szülőket. Ha valaki nem hoz mobiltelefont, akkor az osztályfőnök értesíti a szülőket.
Étkezés: hétfőn a gyerekek ebédet és vacsorát kapnak.
Este az elmúlt évek hagyományaihoz híven tábortüzet gyújtunk, amelyre a gimnázium tanárai és vezetői közül is meglátogatják a táborozókat néhányan és megismerkednek a tanulókkal. Aki szeretne, hozhat sütögetni valót. Kedden reggelit és ebédet kapnak.
A programok között csapatépítő játékok, kötélpálya, sárkányhajózás, GPS-es nyomkeresés, ügyességi és taktikai játékok szerepelnek, ezért ajánlott a sportos öltözet.
A szállás faházakban lesz, ágyneműt kapunk, törölközőt mindenki hozzon magával.
A tábor teljes ideje alatt az iskola házirendje van érvényben, ezt minden tanuló köteles betartani. A házirend egy példányát a szülők beiratkozáskor megkapták, valamint elérhető az iskola honlapján a dokumentumok között.
Aki a szülői nyilatkozatokat a beiratkozáskor nem töltötte ki, kérem, hogy a mellékelt dokumentumokat kitöltve, aláírva hozza magával. (Az egészségügyi nyilatkozat mindenkinek hiányzik, ezt is ki kell tölteni.)
Amennyiben kérdés, kérés merül fel, keressenek bizalommal bennünket!

Szerényiné Sándorházi Anikó
intézményvezető
30/284-4484

Fülöpné Tóth Henrietta
osztályfőnök, 9.ny

Czimbal Katalin
osztályfőnök, 9.b
Dokumentumok:
- szülői nyilatkozat
- EÜ nyilatkozat
- kirándulás felelősségvállalási nyilatkozat

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708